Положення про умови проведення стипендіальної програми «Нове зернятко»-2019.

Компанія «Агропродсервіс» в рамках реалізації стипендіальної програми «Нове Зернятко» проводить відкритий  конкурс для добору найбільш обдарованих і цілеспрямованих студентів провідних аграрних вищих навчальних закладів (ВНЗ) Західної та Центральної України.

Основна мета Програми – стимулювати обдаровану молодь вести наукову та дослідницьку діяльність, як в рамках ВНЗ так і на базі компанії «Агропродсервіс», розвивати власний потенціал на практиці, а в майбутньому – допомогти знайти роботу у вибраному студентом напрямку.

Ми впевнені, що Україна багата на талановиту та розумну молодь. Тому ми прагнемо віднайти «нове зернятко» серед студентів, які хочуть жити та працювати в Україні, втілювати власний потенціал та іти в ногу з часом, аби розвивати рушій української економіки – аграрний сектор.

 1. В конкурсі можуть брати участь студенти 3 – 6 курсів денної форми навчання наступних ВНЗ України та їх інститутів (відокремлених підрозділів, філій):
 • Вінницький національний аграрний університет (Вінницька обл.);
 • Житомирський національний агроекологічний університет (Житомирська обл.);
 • Білоцерківський національний аграрний університет (Київська обл.);
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київська обл., Тернопільська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл.);
 • Львівський національний аграрний університет (Львівська обл.);
 • Подільський державний аграрно-технічний університет (Хмельницька обл.);
 • Уманський національний університет садівництва (Черкаська обл.);
 • Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології ім. Ґжицького (Львівська обл.).
 1. Етапи конкурсу:

           2.1 Підготовчий етап (жовтень 2018):

 • проведення інформаційно-роз’яснювальної  кампанії з представниками ВНЗ-партнерів;
 • оголошення про умови Конкурсу – 2019;
 • підписання договорів з ВНЗ – партнерами Стипендіальної програми «Нове Зернятко» на 2018/19 навчальний рік, тощо.

          2.2 Прийом та реєстрація документів (19 листопада – 15 грудня 2018 року):

 • Усі документи студенти подають до уповноважених представників у ВНЗ (відповідно до укладеної угоди між Компанією та ВНЗ) або самостійно на електронну скриньку study@gmail.com виключно в електронній формі не пізніше 23:00 год. 15 грудня 2018 року.
 • Перелік необхідних документів та порядок подання для участі у конкурсі дивіться у розділах 4 та 6 даного Положення.

          2.3 Розгляд заявок (16 – 29 грудня 2018 року):

 • Передбачає розгляд спеціально створеною конкурсною комісією заявок студентів за принципом: кожну роботу незалежно оцінюють фахові експерти компанії «Агропродсервіс».
 • Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ВНЗ, в якому навчається конкурсант.
 • Імена експертів, що проводять оцінку робіт, не розголошуються.
 • Загальна оцінка за конкурсну роботу є сумою оцінок, виставлених експертами.
 • В рамках цього етапу також відбувається оцінювання наукової та соціальної діяльності конкурсантів, відповідно до поданих на конкурс документів, що її підтверджують, а також оцінювання  есе (нарису) соціального характеру та презентаційного відео-ролика, які за бажанням подаються конкурсантом.

          2.4 Оголошення результатів конкурсу (30 грудня 2018 року). 

 1. Порядок та строки подання документів:

      3.1 Для того, щоб взяти участь у конкурсі, студентам, що навчаються у ВНЗ – партнерах Стипендіальної програми «Нове Зернятко», необхідно подати електронний пакет документів:

 • А) до уповноваженого представника ВНЗ з контактів із стипендіальною програмою «Нове Зернятко» не пізніше  23:00 год. 15 грудня  2018 року включно.
 • Б) самостійно на електронну скриньку novezernyatko.study@gmail.com виключно в електронній формі з темою листа: «участь у конкурсі стипендій «Нове зернятко».

       3.2 Студент має право подавати на конкурс лише одну заявку на тему, яка висвітлюватиме вирішення конкретної проблематики в одному з пріоритетних напрямків стипендіальної програми «Нове Зернятко»:

 • Тваринництво (свинарство, молочне та мясне скотарство);
 • Рослинництво;
 • Захист рослин;
 • Мясопереробні технології;
 • Живлення грунтів;
 • Органічні добрива;
 • Птахівництво;
 • Садівництво та плодоовочівництво;
 • Насінництво;
 • Екологія;
 • Харчові технології;
 • Ветеринарна медицина;
 • Землевпорядкування.
 • ІТ технології в аграрному бізнесі;
 • Виготовлення кормів;

       3.3 Пакети документів, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, або такі, що надійдуть на адресу Стипендіальної програми пізніше 23:00 год. 15 грудня 2018 року, не реєструються і до розгляду не приймаються.

         3.4 Заявки колективів авторів до участі у конкурсі не допускаються.

         3.5 Заявка та форма реєстрації для участі у конкурсі заповнюються українською мовою.

       3.6 Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що Компанія «Агропродсервіс» залишає за собою право публікації конкурсних робіт (викладу основного змісту цих робіт, або основних їх положень) із урахуванням авторських прав власника матеріалів. При цьому авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсної роботи конкурсант несе самостійно.

        3.7 Матеріали надіслані на конкурс, не повертаються.

     3.8 З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних»  Компанія «Агропродсервіс» має право на включення персональних даних, наданих конкурсантом під час подання документів на конкурс, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.

 1. Перелік документів, які подаються на Конкурс (зразки документів можна знайти за посиланням: www.com.ua/stypendialna-programa/).

         4.1 Усі документи подаються в електронному вигляді у тих форматах, що вказані нижче і ніяк інакше:

 • Додаток 1. Лист-погодження на обробку персональних даних (підписаний конкурсантом у вигляді скан-копії у форматі JPG або PDF).

Є обовязковим для заповнення!

 • Додаток 2. Аплікаційна форма учасника конкурсу з усіма обовязково заповненими полями у форматі WORD та PDF.

Є обов’язковим для заповнення!

 • Мотиваційний лист обсягом не більше 2 сторінок А4 у довільній формі (14 шрифт Times New Romans у форматі WORD та PDF).

Є обовязковим для заповнення!

 • Презентаційний відео-ролик, в якому студент особисто розкриває вибрану тему та презентує себе (тривалість до 5 хвилин у довільному форматі);

За бажанням!

 • Лист рекомендацію від ВНЗ за підписами ректора університету, декана факультету та наукового керівника від кафедри (скан-копію у форматі JPG або PDF).

Є обовязковим для заповнення!

 • Есе (нарис) соціального характеру, зміст якого більш предметно розкриває вибрану Вами тему та допомагає зрозуміти вирішення конкретної проблематики у Вашій науковій роботі у форматі WORD та PDF.

Не є обов’язковим для заповнення!

 1. Процедура оцінювання.

          5.1 Конкурсна комісія оцінюватиме заявки конкурсантів за шкалою від 1 до 100 балів;

          5.2 В першу чергу до уваги братимуться:

 • Аплікаційна форма (70 балів);
 • Мотиваційний лист (10 балів);
 • Презентаційний відео-ролик (10 балів);
 • Лист рекомендація від ВНЗ (5 балів);

         5.3 Додаткові бали можуть бути враховані конкурсною комісією за наукові досягнення студентом за останній рік, власні та колективні патенти, перемоги в змаганнях, участь у наукових конференціях та есе (нарис) тощо (до 5 балів);

 1. Визначення  переможців.

        6.1 Після оцінювання робіт учасників конкуру визначатимуться 16 (шістнадцять) переможців серед усіх заявників з вище перелічених ВНЗ  (див. Пункт 1).

          6.2 Кількість переможців з кожного окремого ВНЗ не є фіксованою.

      7. Призначення та розмір стипендії.

      7.1 Стипендія – нецільова благодійна допомога, що призначається компанією «Агропродсервіс» переможцям конкурсу стипендіальної програми «Нове зернятко», які підписали відповідний договір з Компанією.

        7.2 Розмір стипендії на 2 півріччя 2018/2019 навчального року становить 2000 грн. (Дві тисячі грн.) за один календарний місяць.

        7.3 Стипендія нараховується компанією «Агропродсервіс» Стипендіатові протягом 6 (шести)  календарних місяців з 1 січня 2019 по 31 червня 2019 року включно.

      7.4  Порядок та терміни нарахування стипендії обумовлюються згідно договору між компанією «Агропродсервіс» та ВНЗ-учасниками даної програми.

     7.5 Компанія «Агропродсервіс» залишає за собою право відмінити виплату стипендії, у випадку, якщо стипендіат не виконуватиме умов Програми.

     8. Розгляд звернень.

       8.1 Компанія «Агропродсервіс» не приймає та не розглядає скарги та апеляції щодо результатів конкурсу.

       8.2 Компанія «Агропродсервіс» не вступає в листування та не пояснює причин відхилення документів, поданих на конкурс.

Згода на обробку персональних
даних

ЗАВАНТАЖИТИ

Положення про “Стипендіальну програму
“Нове зернятко”

ЗАВАНТАЖИТИ

Аплікаційна форма учасника
конкурсу

ЗАВАНТАЖИТИ